EN

Sağlık Danışmanı Prof. Dr. Nedime Serakıncı

Prof. Dr. Nedime Serakıncı 1970 yılında Lefkoşa’da doğdu. Lisans eğitimini 1992 yılında İstanbul Universitesi’nde biyoloji alanında tamamladı. 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalın’nda yüksek lisans eğitimi aldı ve Tıp Fakültesine özel öğrenci statüsünde devam etti. Aynı zamanda Genetik Danışmanlık eğitimide aldı.

Marmara Üniversitesi Tıbbi Biyoloji ve Genetik Bölümünde doktoraya başladı ve doktorasını Marmara üniversitesi ile parallel Aarhus Üniversitesinde yaptığı çalımalar ile tamamladı. Doktorasını takiben  Telomer- telomeraz biyolojisi, kanser ve kök hücre biyolojisi alanlarında yaptığı araştırmalarla, çeşitli projeler için destek alarak Aarhus Üniversitesi, İnsan Genetiği Enstitüsü’nde “Kök Hücre ve Genetik Tedavi” araştırma programını kurdu. 

Bir yandan Tanı ve tedavi için genetik test ve danışmanlık için eğitim alarak tecrübe kazanırken Tıbbi Genetiğin yanı sıra Prof. Serakıncı mezenkimal kök hücre biyolojisi, kanser ve telomer/telomeraz biyolojisi alanlarında çalışmalarını sürdürdü. 

2003’te Tıbbi Genetik alanında ve 2007 yılında diğer bir ilgi ve çalışma alanı alanı olan yaşlanma ve kök hücre genetiği alanında doçentlik aldı.

1992-1999 yılları arasında sırası ile Çapa Tip fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, Marmara üniversitesi Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim dalında sitogenetik ve Kanser Genetiği çalıştı (7 yıl süre ile) daha sonra 1999 -2002 yılları arasında Aarhus üniversitesinde Kanser biyolojisi, sitogenetik, moleküler sitogenetik ve moleküler genetik alanında bilgi ve tecrübesini artırarak yetkili olduğunu belgelerken  2003-2007 Aarhus üniversitesinde moleküler biyoloji ve genetik laboratuvarını kurarak yürüttü ve yetkilendirildi. 
Daha sonra 2007-2011 Güney Danimarka üniversitesinde Moleküler biyoloji ve genetik laboratuvarını kurarak yönetirken yaşlanma ve telomere biyolojisi araştırma grubunu yürüttü. Genetik testler konusunda (toplam 14 yıl).
Yaptığı başarılı çalışmaların sonucunda 2011 yılında Tıbbi Genetik ve Kök Hücre Genetiği alanında profesörlüğünü aldı. 
Prof. Dr. Serakıncı’nın araştırma uzmanlığı, telomerase-immortalized mezenkimal kök hücreler, ve bunların gen terapisindeki kullanımı ve ilaç araştırması için doku modeli geliştirilmesi üzerinedir. 
Prof. Dr. Serakıncı’nın araştırma programı, yetişkin mezenkimal kök hücrelerin moleküler, hücresel ve gelişimsel biyolojisi üzerine odaklanmıştır. Programın temel amacı kök hücrelerin kendi kendini yenileme ve farklılaşma sürecinin altında yatan mekanizmaların anlaşılması için gerekli stratejik ve teknik yaklaşımların geliştirilmesidir. Nihai amaç ise hastalık ve yaralanmaların tedavisinde kullanılacak hücre ve gen bazlı terapilerin uygulanması için gerçekçi ve bilimsel bir temel oluşturmaktır.
Serakıncı, bugüne kadar iki klas II tip laboratuvar ve 4 tam donanımlı genetik tanı ile Kanser ve genetik araştırma laboratuvarı kurmuştur. Ayrıca Kök hücre ve Gen tedavisi bölümünü kurdu ve yönetti.
2011 yılından Ekim 2020 ye kadar Yakın Doğu Üniversitesinde çalıştı, Tıp Fakültesi bünyesinde Tıbbi Biyoloji ve Genetik bölümlerini kurdu. 2013 yılında Yakın Doğu Üniversitesi Mükemmeliyet Merkezini kurdu ve Başkanlığını yaptı. 
Ayrıca 2014 yılında Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünün kuruculuğunu yaptı ve 2020 ye dek yürüttü. 
2015 de Tıp Fakültesi  Tıbbi Biyoloji ve Genetik bölümü iki ayrı bölüm olarak ayrıldı. 2015 den Ekim 2020 ye dek Tıbbi genetik bölüm başkanlığını yürüttümeye  devam etti. 
2014 yılında Sağlık bilimleri enstitüsü bünyesinde Tıbbi Biyoloji ve Genetik yüksek lisans ve doktora programlarını kurdu  ve yürüttü.
2011-2020 yılları arasında Tıp Fakültesi'nde Tıbbi Genetik Anabilim Dalı ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Genetik-Kanser Tanı ve Araştırma Merkezini ile laboratuvarlarını (Sitogenetik tanı, Moleküler Sitogenetik tanı, Moleküler Genetik tanı, Moleküler Biyolojik tanı) kurdu ve 10 yıl süre ile yönetti.
Pek çok araştırma projesi yürütmüştür ve 69'dan fazla uluslararası saygın hakemli dergilerde yayınlanmış makalesi bulunmaktadır. Ayrıca 13 kitap bölümü yazmıştır. 
Prof. Serakıncı’nın kanser kök hücreleri ve genetiğiyle ilgili makaleleri 2004, 2006, 2010'da dünyanın en iyi 10 bilimsel yayını arasında yer aldı ve 2014'te 5. sırada yer aldı.
Şubat 2021 de Türkiye de en çok atıf alan ve H indeksi en yüksek olan ilk 6 bin akademisyen listesinde 1451’ci sırada yer alırken Tıbbi Biyoloji ve Genetik alanında K.K.T.C’den listeye giren tek bilim insanı olma özelliğini taşımaktadır.