EN

Cumhurbaşkanlığı Açıklaması

“Kıbrıs Türk tarafı, en az Kıbrıs Rum tarafı kadar egemendir ve bu doğrultuda iki tarafın meşru müktesep hakları ve rızasına dayalı güven yaratıcı önlemleri hayata geçirmeye hazırdır”

Rum liderliğinin, gerçekleştirilebilir olmadığı bilinmesine rağmen son günlerde yeniden gündeme getirmeye çalıştığı sözde güven yaratıcı önlemlerin kendi uzlaşmaz tutumlarını gizlemek için uluslararası platformda izlenim yaratma ve Kıbrıs Türk halkını ekonomik aldatmacalarla egemenliğinden ödün vermeye zorlama girişimi olduğu ortadadır. Bu ayrıca, Sayın Anastasiadis’in salt siyasi saiklerle savunduğu East-Med doğalgaz boru hattına dair ortaya çıkan ve siyaseten kendisine zarar veren gerçeklerin üzerini örtmeye yönelik bir girişimdir. 

İki taraf arasında güvenin yaratılmasına dair adımlar, defaten ele alınmış ve tüketilmiş öneriler üzerinden değil, ancak ve ancak iki tarafın eşit fayda sağlayacağı, eşitlik gereği taraflardan birinin diğeri üzerinde yetki ve egemenlik kullanması anlamına gelmeyecek gerçekçi öneriler temelinde ele alındığı takdirde amacına hizmet edebilir. Ne yazık ki Rum tarafı bunu yapmak yerine, Kıbrıs’ın sözde tek hâkimi olduğu iddiasıyla suistimal ettiği statüsünü kullanarak başta AB olmak üzere, erişimimizi engelledikleri uluslararası tüm platformlarda izlenim yaratmaya dayalı, sözde girişimlerine destek arayışına çıkmıştır.

Kıbrıs sorununun yarım asrı aşkın bir süredir çözümsüz kalmasının sebebi, kendini adanın tek hâkimi ve tek egemeni olarak gören Kıbrıs Rum tarafının, Kıbrıs Türk tarafının müktesep eşit egemenliğini görmezden gelmesidir. Kıbrıs Türk tarafı, en az Kıbrıs Rum tarafı kadar egemendir ve bu doğrultuda iki tarafın meşru müktesep hakları ve rızasına dayalı güven yaratıcı önlemleri hayata geçirmeye hazırdır.

Hatırlanacağı üzere, gerek adada gerekse bölgemizde güven ve istikrarın sağlanmasına büyük katkı sağlayacak, her iki tarafa da ait olduğu tüm taraflarca kabul edilen ada etrafındaki doğal kaynaklara dair iş birliği önerilerimiz 2011, 2012 ve 2019 tarihlerinde masaya konmuştur. Bu kaynakların çıkarılması, ulaştırılması ve ekonomik getirisine dair iki tarafın birlikte karar verecekleri bir mekanizmanın, tarafların eşitliğine dayalı bir uzlaşıya da hizmet edecek, oyun değiştirici boyutta gerçek bir güven yaratıcı önlem teşkil edeceği aşikârdır. Adamızda karşılıklı saygı, güven ve uzlaşı yanında bölgenin istikrar, refah ve güvenliğine katkı sağlayacak böylesi bir sürece taraf olmayan Rum liderliğinin aslında gerçek niyetinin güven yaratmak değil, aksine sahibi olduğunu iddia ettiği yetki ve egemenliği, Kıbrıs Türk tarafına da yayma olanağı elde etmek olduğu ortadadır.

Kıbrıs Türk tarafı, eşitlik temelinde, iki tarafın onayıyla karşılıklı bağımlılık ve kazan-kazan ilkesi zemininde iş birliği mekanizmaları oluşturulmasına taraftır ve bu yönde son bir yılda yaptıklarına yenilerini eklemeye hazırdır.