EN

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar öncülüğünde; çocukların sağlık, barınma, eğitim, fiziksel, psikolojik ve cinsel her türlü sömürüye karşı haklarının korunması için ilgili devlet kurumları ve paydaşlar ile bir çalışma grubu oluşturulmuştur

"Çocuklarımızın daha güvenli ve mutlu bir ortamda yaşama hakkını oluşturmak hepimizin görevidir"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar öncülüğünde, başta ilgili devlet kurumları olan Sosyal Hizmetler Dairesi, Milli Eğitim Bakanlığı ile bu alanda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları SOS Çocuk Köyü Derneği, Kıbrıs Türk Barolar Birliği, Evrensel Çocuk Hakları Derneği, Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı ve Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı ile bir araya gelinmiş ve bir çalışma grubu oluşturulmuştur.

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, Birleşmiş Milletler tarafından 20 Kasım 1989 yılında kabul edilmiştir. KKTC’de ise Çocuk Haklarına Dair Sözleşme (Onay) Yasası 12 Mart 1996 tarihinde kabul edilerek yürürlüğe girmiş ve iç hukukun bir parçası haline gelmiştir.

Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’ye göre her insan 18 yaşına kadar çocuk sayılmakta ve devletler tüm çocukların sahip olduğu, aynı zamanda bir insan hakkı da olan başta “sağlık, barınma, eğitim, fiziksel, psikolojik ve cinsel her türlü sömürüye karşı” haklarının korunması için gerekli tedbirleri tam olarak almakla yükümlüdürler.

Ülkemizde de çocuklarımızın insan hakları ve çocuk hakları kapsamında daha sağlıklı, daha güvenli ve daha mutlu ortamlarda yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak ve gerekli koşulları oluşturmak için önce birey, sonra toplum olarak hepimize görev düşmektedir.
Başlatılan çalışmalar çerçevesinde çocukların, haklardan eşit ve adil bir şekilde yararlanması gerektiği inancı ile 20 Kasım Çocuk Hakları Günü dolayısıyla aşağıdaki bildirgeyi tüm kamuoyu ile paylaşırız:
I.KKTC Meclisi'nde bekleyen çocuklarla ilgili yasa önerilerinin canlandırılarak yasallaşması konusunda gerekli girişimlerin yapılması, bu yasa önerilerinin ivedilikle komitelerde görüşülerek tamamlanmasının takip edilmesi (Çocuk İzlem Merkezi ve Özel Eğitim Yasa Önerileri),

II. Çocuklarla ilgili halen ülkemizde uygulanmakta olan yasaların gözden geçirilmesi ve özellikle Fasıl 154 Ceza Yasası ve Fasıl 352 Çocuklar Yasası’nın ilgili maddelerinin tadil edilmesi,

III. Suça sürüklenen çocuklara ilişkin yasal düzenlemelerin iyileştirilmesi ve günün koşullarına uygun hale getirilmesi amacıyla Fasıl 157 Çocuk Suçlular Yasası yerine, çocuk hakları odaklı yeni bir yasanın hazırlanması ve çocukların diğer ihtiyaçlarına ilişkin konuların ele alınarak tartışılması yönünde Şubat 2022 tarihinde ilgili tüm kurumları da kapsayacak ve uzman kişilerin yer alacağı bir çalıştay düzenlenmesi.