EN

Meral Akıncı'nın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Dolayısıyla Yayımladığı Mesajı

Meral Akıncı günümüzde güçlü bir toplum yapısının, ancak kadının iş yaşamı ve karar mekanizmalarındaki yerinin gereken düzeye yükselmesiyle meydana gelebileceğini kaydetti.

Meral Akıncı, 8 Mart Dünya Kadınlar günü mesajında, kadınların yaşamlarını değiştirip dönüştürmek için bıkmadan usanmadan çaba harcayan kadınlara katılmanın bugün tam zamanı olduğunu vurguladı.

Ülkemizde de kadın hakları konusunda verilmesi gereken mücadelenin henüz çok başında olduğumuzu ifade eden Meral Akıncı, “Ülkemizdeki tüm kadınlardan ev içi şiddet yasasının geçmesi için etkin destek istiyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı mesajında, Uluslararası Kadınlar Gününün bu yıl kadın hakları, eşitlik ve adalet için küresel bir hareketlenmeyle başladığını, kadınların yaşamını kırsal ve kentselde dönüştürme sorumluluğunu kadınların alması gerektiğini belirtti.

Dünyanın pek çok ülkesinde kadınların; ayrımcılık, cinsel taciz ve şiddete karşı mücadelede bu değişimi yaratmak için kamusal söylemlerle de ön plana çıkması gerektiğini belirten Meral Akıncı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün, bu ivmeyi harekete geçirmek, kırsalda ve kentte yaşayan kadınları güçlendirmek, kadın haklarını talep etmek ve çalışan tüm kadınları kutlamak için bir fırsat olduğunu kaydetti.

Meral Akıncı, kadının toplum içerisinde kültürel, toplumsal rolü, ruhsal-içsel tanımlaması ve bunların temsiliyle kendini gösterdiği takdirde, toplumun da onu bu şekilde kabul etmesi gerektiğini vurguladı ve şöyle devam etti:

“İşte o zaman toplumun tüm bireyleri aynı fırsatlardan faydalanacaktır ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada kırsal kesimde yeterli yaşam standartlarını sağlamak için acil eylemlere ihtiyacı gündeme getirmek gerekecektir. Bu çerçevede kadınların eğitim seviyesinin arttırılması, sağlık, siyaset ve kamu yaşamına katılmada kadınlara eşitlik tanınması, kadınların rol ve sorumluluklarına ilişkin kalıp ve yargılarla mücadele edilmesi, aile içinde kararların ortak alınması, ailede kız ve erkek çocuklarına eşit davranılması, kadınların şiddete uğramasını engelleyecek yasal düzenlemelerin bir an önce yürürlüğe sokulması şarttır.”

Çalışmanın, kadının dünyaya bakışını değiştirmekle kalmadığını, aynı zamanda toplumsal statüsünü yükselterek erkeğin arkasında değil, yanında, onunla birlikte eşit fırsatları kullanarak topluma katılmasını sağladığını belirten Meral Akıncı, günümüzde kentsel olsun kırsal olsun, kadının iş yaşamındaki ve karar mekanizmalarındaki oranının olması gereken yere çıkması durumunda güçlü bir toplum yapısının meydana geleceğini vurguladı.

“Kadının toplumsal olarak destek görmediği durumlarda, annelik görevi de zayıflar. Halbuki güçlü anne, güçlü toplum demektir. Toplumun gelişmesinde bunun önemi tartışılamaz,” diyen Meral Akıncı yurdumuzda ve dünyada her bir kadının sağlık, mutluluk, eşitlik ve güven içerisinde hayatını idame ettirebilmesi için gerek yasal mevzuat gerekse de sosyal ve siyasi uygulamalardaki eksiklik ve zayıflıkların giderilmesi için çalışmaların yürütülmesini arzuladıklarını belirtti.

Meral Akıncı şunları kaydetti:

“Biz kadınlar kendi öz değerlerimizin ve öz saygınlığımızın farkına varmadıkça düzen de bize ait hakları kendiliğinden vermeyecektir. 8 Mart’ta kadınların yaşamlarını değiştirmek, dönüştürmek için bıkmadan usanmadan çaba harcayan kadınlara siz de katılın... Zamanı şimdidir.”