EN

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Bayram Mesajı

9 Ağustos günü Sayın Anastasiadis ile yaptığımız görüşmede ortaya çıkan durum, gerek yapılan ortak açıklama ve gerekse basın toplantısında verdiğim bilgiler ışığında kamuoyuna duyurulmuş bulunmaktadır.


Yakın gelecekte Kıbrıs’ta Sayın Lute ve sonrasında New York’ta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Antonio Guterres ile bir araya gelmemiz sözkonusu olacaktır. Tüm bu uğraşılar yıllardır süren Kıbrıs sorununa artık kalıcı bir çözüm bulunmasını amaçlamaktadır. 

Vardığımız noktada ucu açık, sonu gelmez müzakere süreçleri artık geride kalmıştır. Sonuç odaklı ve takvimli bir döneme girilmiş olduğu, Birleşmiş Milletler rapor ve kararlarında da ifadesini bulmaya başlamıştır.

Kabul edilmiş bir ilkedir ki, Kıbrıs’ta hedef müzakere ile karşılıklı kabul edilebilir bir çözüm elde etmektir. Bu çerçevede Sayın Anastasiadis ile yapmış olduğumuz görüşmede, sözü edilen tüm olası çözüm modellerini de ele alıp tartıştık. Sonuçta Rum lider, iki kesimli, iki toplumlu federal çözümün hala benimsediği zemin olduğunu ve bu modeli muhafaza ederek yetkilerin desentralize edilmesi fikrini ifade etti. Bilindiği gibi kurucu devletlerin daha yetkili hale getirilmesi Kıbrıs Türk tarafının öteden beri savunduğu bir durumdur. Bu nedenle referans kavramlarının tamamlanması başarıldıktan sonra bu konuda çalışılabileceğine inanıyorum.

Kurucu devletlerin daha fazla yetki ile donatılması, elbette doğru bir gelişme olacaktır; yeter ki merkezi yönetimde kalacak yetkiler çerçevesinde kararlar alınırken, siyasi eşitlik ve etkin katılım ilkesi korunsun. Sayın Anastasiadis’in devam etmekte olan farklı anlayışı bu konudadır. 

İhtiyatlı bir şekilde gerek kapsamlı çözüm ve gerekse güven artırıcı önlemler konusunda ilerleyebilmek için BM çerçevesinde Sayın Anastasiadis ile diyaloğu sürdüreceğiz. Uygun bir planlamayla gayri resmi 5’li bir toplantının yapılarak orada da tam bir netleşmenin sağlanması gerekli olacaktır. Daha önce de ifade edildiği gibi Rum tarafından kaynaklanan farklı söylemlerin yarattığı bulanıklık BM gözetiminde tüm tarafların hazır olacağı bir ortamda da netliğe kavuşmalıdır. 

Bir konunun daha altını çizmekte yarar görüyorum. Kıbrıs Türk tarafı olarak, siyasi eşitlik ve güvenlik içinde çözüm yolunda kararlı ve istikrarlı duruşumuzu sürdüreceğiz. BM örgütü ile işbirliği ve uluslararası hukuka saygılı bir anlayış içinde haklarımızı korumaya devam edeceğiz. Bunun yanında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin her alanda daha iyiye gitmesi için çalışmalarımıza bir gün bile ara vermemeliyiz. Ekonomisi ve demokrasisi ile gelişen bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gelecekteki olası bir çözümün de temel direklerinden biri olacaktır. 

Bu düşüncelerle tüm yurttaşlarımızın mübarek Kurban Bayramı’nı kutlar, sağlık ve esenlik dilerim.

Mustafa AKINCI

Cumhurbaşkanı